Fotogalérie

 > Senior Klub, n.o.

Senior Klub, n.o.

 

 

„Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach s cieľom dôstojne a aktívne prežiť jeseň života“.

 

 

Súkromná nezisková organizácia Senior Klub v oblasti sociálnych služieb ponúka pre seniorov a zdravotne postihnutých možnosť príjemného a nerušeného života v zariadení sociálnych služieb v Púchove v novo zrekonštruovaných priestoroch v krásnom a tichom prostredí pod Lachovcom (bývalá nemocnica) v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom.

 

Naším zámerom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby na profesionálnej úrovni tak, aby sme pokryli dopyt po týchto službách v meste Púchov a jeho okolí. Zariadenie poskytuje sociálne služby s pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Register mimovládnych neziskových organizácií 

 

Názov organizácie Senior Klub, n.o.
Právna forma Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO 45740445
Sídlo Dvory 581, 020 01 Púchov
Webové sídlo  www.seniorklubpuchov.sk
Registračné číslo OVVS/NO/217-6/2013
Registrový úrad Okresný úrad Trencin
Dátum vzniku 06.02.2013


    
    
    
   
    
    
    
 

Súvisiace odkazy:

Fotogaléria

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web