Fotogalérie

 > Sociálny poradca

Sociálny poradca

Máte akékoľvek otázky spojené so starnutím? Pripravujeme pre Vás možnosť poradiť sa priamo so špecializovanými a kvalifikovanými osobami.

 Sociálny poradca pre Senior Klub, n.o: 
Mgr. Adriana Kozánková
mail: adriana.kozankova@seniorklubpuchov.sk
KONTAKT NA STÁLU ZDRAVOTNÚ SLUŽBU: 
0905/833 469

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web