Fotogalérie

 > Senior Klub, n.o.

Senior Klub, n.o.

„Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach s cieľom dôstojne a aktívne prežiť jeseň života“.

Dňom 6. 2. 2013 registrovaná súkromná nezisková organizácia Senior Klub v oblasti sociálnych služieb ponúka pre seniorov a zdravotne postihnutých možnosť príjemného a nerušeného života v zariadení sociálnych služieb v Púchove v novo zrekonštruovaných priestoroch v krásnom a tichom prostredí pod Lachovcom (bývalá nemocnica) v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom.

Naším zámerom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby na profesionálnej úrovni tak, aby sme pokryli dopyt po týchto službách v meste Púchov a jeho okolí. Zariadenie poskytuje sociálne služby s pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odkaz do Registra neziskových organizácií.

  1. AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ V SENIOR KLUBE –

od 01.02.2023

 

NA ZÁKLADE CELKOVEJ SITUÁCIE S KORONAVÍRUSOM  UPRAVUJEME OPATRENIA V SENIOR KLUBE n. o. PÚCHOV NASLEDOVNE:

 

NÁVŠTEVY KLIENTOV RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI:

 

POVINNÉ DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL (AJ NA IZBE KLIENTA!!!):

DEZINFEKCIA RÚK, PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM (VÝNIMKA ZDRAVOTNÉHO STAVU - RÚŠKOM)

 

VYKONÁVANÉ ČINNOSTI a POSKYTOVANÉ SLUŽBY v ZPS a ZOS:

 

  • všetky denné činnosti s klientmi sú bez obmedzení;

 

POBYT KLIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ:

  • klienti majú povolený pobyt v domácom prostredí bez obmedzení;

 

Opatrenia nadobúdajú platnosť od 01.02.2023.

Zmeny sú možné podľa aktuálne sa vyvíjajúcej situácie v ZPS a ZOS.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v ZPS a ZOS opätovne pristúpime k úprave opatrení.

 

V Púchove dňa 27.01.2023

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web