Fotogalérie

 > Senior Klub, n.o.

Senior Klub, n.o.

„Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach s cieľom dôstojne a aktívne prežiť jeseň života“.

Dňom 6. 2. 2013 registrovaná súkromná nezisková organizácia Senior Klub v oblasti sociálnych služieb ponúka pre seniorov a zdravotne postihnutých možnosť príjemného a nerušeného života v zariadení sociálnych služieb v Púchove v novo zrekonštruovaných priestoroch v krásnom a tichom prostredí pod Lachovcom (bývalá nemocnica) v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom.

Naším zámerom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby na profesionálnej úrovni tak, aby sme pokryli dopyt po týchto službách v meste Púchov a jeho okolí. Zariadenie poskytuje sociálne služby s pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odkaz do Registra neziskových organizácií.

OZNAM 1

 

Od 14.11.2022 opätovne zabezpečujeme pre našich klientov doprovod opatrovateľkou na lekárske vyšetrenia v rámci Púchova, Pov. Bystrice, Dubnice n/Váhom a Ilavy.

 

Na zabezpečenie doprovodov na vyšetrenia klientov v Žiline a Trenčíne budeme oslovovať rodinných príslušníkov. Dopravu sanitným vozidlom zabezpečujeme naďalej.

Vrchná sestra Vás bude včas informovať o termíne vyšetrení.

Zmena nadobúda platnosť od 14.11.2022.

O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

 

 

personál Senior Klubu n. o. Púchov

 

OZNAM 2

  1. AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ V SENIOR KLUBE –

od 01.08.2022

 

NA ZÁKLADE CELKOVÉHO ZHORŠENIA SITUÁCIE S KORONAVÍRUSOM  UPRAVUJEME OPATRENIA V SENIOR KLUBE n. o. PÚCHOV NASLEDOVNE:

 

NÁVŠTEVY KLIENTOV RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI:

 

  • POVINNÉ DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH PRAVIDIEL: DEZINFEKCIA RÚK, PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST RESPIRÁTOROM

(VÝNIMKA ZDRAVOTNÉHO STAVU - RÚŠKOM)

– AJ NA IZBE KLIENTA!!!;

 

  • NÁVŠTEVA SA PREUKAZUJE ANTIGÉNOVÝM TESTOM NIE STARŠÍM AKO 24 HODÍN, POVOLENÝ JE AJ SAMOTEST, KTORÝ SI ZREALIZUJETE PRED PRACOVNÍKOM RECEPCIE

-VÝNIMKA NIE JE OČKOVANIE!!!;

 

VYKONÁVANÉ ČINNOSTI a POSKYTOVANÉ SLUŽBY v ZPS a ZOS:

 

  • všetky denné činnosti s klientmi sú zatiaľ bez obmedzení;

 

POBYT KLIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ:

  • klienti majú zatiaľ povolený pobyt v domácom prostredí;
  • návrat klientov z domáceho prostredia do ZPS (po viac ako 24 hodinách) s negatívnym AG testom!;
  • klient po návrate z domáceho prostredia (po viac ako 24 hodinách) zostáva v 5-dňovej izolácii vo svojej izbe, po 5 dňoch absolvuje AG test v ZPS;

 

Opatrenia nadobúdajú platnosť od 01.08.2022.

Zmeny sú možné podľa aktuálne sa vyvíjajúcej situácie v ZPS a ZOS.

 

V Púchove dňa 28.07.2022

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web