Fotogalérie

 > Oznamy

Piatok 24.05.2024 - prerušenie dodávky elektiny

Dátum: 23.05.2024   Autor:    Prečítané: 2987

Dňa 24.05.2024 od 10,30 hod. – 16,30hod. na základe oznámenia Dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej , a. s. dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny v budove ZPS.

 

Prevádzka ZPS bude fungovať v obmedzenom režime tak, aby neboli žiadnym spôsobom ohrození naši klienti.

 

Keďže nebudú v budove fungovať svietidlá na schodištiach a chodbách, a tiež prevádzka bude dočasne bez výťahov (núdzový výťah bude fungovať len pre účely zamestnancov a zachovania chodu zariadenia), prosíme rodinných príslušníkov a blízkych klientov o maximálne obmedzenie ich návštev počas týchto vyhradených hodín, prípadne preloženie návštevy na iný deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

zamestnanci Senior Klubu n. o.

Cenník od 1.3.2024

Dátum: 07.01.2024   Autor:    Prečítané: 9530

Dovoľujeme si Vás informovať o novom cenníku úhrad za poskytovanú sociálnu službu pre klientov nášho zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby platnom od 01.03.2024.

Nový cenník je zverejnený na webovom sídle Senior Klubu, tiež vo vnútorných priestoroch budovy zariadenia.

Prosíme Vás, aby ste marcovú platbu už uhrádzali v novej zmenenej výške.

Potrebné je nastaviť nový príkaz v banke už najneskôr k 15.02.2024, pokiaľ platíte bankovým prevodom.

K novému cenníku sa bude vzťahovať dodatok k zmluve. O možnosti podpísania dodatku Vás budeme informovať.

Informácie Vám budú podané tiež v kancelárii zariadenia na poschodí 0+.

Ďakujeme za spoluprácu.

Senior Klub n. o. Púchov

Súvisiace odkazy:

Platbu za sociálne služby

Dátum: 16.10.2023   Autor:    Prečítané: 12940

Vážení klienti a rodinní príslušníci,

za účelom zjednotenia systému platieb za poskytovanie sociálnych služieb Vás žiadame, aby ste platbu za sociálne služby uhrádzali vždy najneskôr do 15-dňa v mesiaci.
Platba sa naďalej uhrádza mesiac vopred!
Pokiaľ máte zadaný trvalý príkaz v banke k inému dňu, prosíme Vás o zmenu doteraz nastaveného termínu.
Táto zmena je účinná od 01.01.2024.
Prosíme Vás, aby ste zmenu zrealizovali najneskôr do 15.12.2023.


Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
Senior Klub n. o. Púchov

Oznam o doprovode klienta

Dátum: 28.07.2023   Autor:    Prečítané: 15982

Z prevádzkových dôvodov pristupujeme k zrušeniu služby v zmysle doprovodu klienta opatrovateľkou ZPS na vyšetrenie do odborných ambulancií v TN a ZA.

Na zabezpečenie doprovodu klienta na vyšetrenie budeme oslovovať rodinných príslušníkov. Dopravu sanitným vozidlom zabezpečujeme naďalej.

Vrchná sestra Vás bude včas informovať o termíne vyšetrení.

Zmena nadobúda platnosť od 01.08.2023.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Mgr. Adriana Kozánková

výkonná riaditeľka ZPS

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web