Fotogalérie

 > Senior Klub, n.o.

Senior Klub, n.o.

„Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach s cieľom dôstojne a aktívne prežiť jeseň života“.

Dňom 6. 2. 2013 registrovaná súkromná nezisková organizácia Senior Klub v oblasti sociálnych služieb ponúka pre seniorov a zdravotne postihnutých možnosť príjemného a nerušeného života v zariadení sociálnych služieb v Púchove v novo zrekonštruovaných priestoroch v krásnom a tichom prostredí pod Lachovcom (bývalá nemocnica) v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom.

Naším zámerom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby na profesionálnej úrovni tak, aby sme pokryli dopyt po týchto službách v meste Púchov a jeho okolí. Zariadenie poskytuje sociálne služby s pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odkaz do Registra neziskových organizácií.

USMERNENIE K POBYTU KLIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2022

 

 

 

  • KLIENT ODCHÁDZA DO DOMÁCEHO PROSTREDIA S PÍSOMNÝM POTVRDENÍM OD VRCHNEJ SESTRY, ŽE NEJAVÍ PRÍZNAKY OCHORENIA A S NEGATÍVNYM VÝSLEDKOM ANTIGÉNOVÉHO TESTU;
  • NÁVRAT KLIENTA Z DOMÁCEHO PROSTREDIA: BEZ PRÍZNAKOV OCHORENIA;
  • PO NÁVRATE KLIENTA Z DOMÁCEHO PROSTREDIA BUDE KLIENT IZOLOVANÝ PO DOBU 5 DNÍ;
  • PO 5 DŇOCH IZOLÁCIE BUDE KLIENT OTESTOVANÝ ANTIGÉNOVÝM TESTOM;

 

 

 

Opatrenia nadobúdajú platnosť od 12.12.2022.

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web