Senior Klub Púchov


Piatok 24.05.2024 - prerušenie dodávky elektiny

Dátum: 23. 5. 2024   Autor:    Prečítané: 1602

Dňa 24.05.2024 od 10,30 hod. – 16,30hod. na základe oznámenia Dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej , a. s. dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny v budove ZPS.

 

Prevádzka ZPS bude fungovať v obmedzenom režime tak, aby neboli žiadnym spôsobom ohrození naši klienti.

 

Keďže nebudú v budove fungovať svietidlá na schodištiach a chodbách, a tiež prevádzka bude dočasne bez výťahov (núdzový výťah bude fungovať len pre účely zamestnancov a zachovania chodu zariadenia), prosíme rodinných príslušníkov a blízkych klientov o maximálne obmedzenie ich návštev počas týchto vyhradených hodín, prípadne preloženie návštevy na iný deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

zamestnanci Senior Klubu n. o.