Senior Klub Púchov


Cenník od 1.3.2024

Dátum: 07. 1. 2024   Autor:    Prečítané: 8142

Dovoľujeme si Vás informovať o novom cenníku úhrad za poskytovanú sociálnu službu pre klientov nášho zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby platnom od 01.03.2024.

Nový cenník je zverejnený na webovom sídle Senior Klubu, tiež vo vnútorných priestoroch budovy zariadenia.

Prosíme Vás, aby ste marcovú platbu už uhrádzali v novej zmenenej výške.

Potrebné je nastaviť nový príkaz v banke už najneskôr k 15.02.2024, pokiaľ platíte bankovým prevodom.

K novému cenníku sa bude vzťahovať dodatok k zmluve. O možnosti podpísania dodatku Vás budeme informovať.

Informácie Vám budú podané tiež v kancelárii zariadenia na poschodí 0+.

Ďakujeme za spoluprácu.

Senior Klub n. o. Púchov