Senior Klub Púchov


Platbu za sociálne služby

Dátum: 16. 10. 2023   Autor:    Prečítané: 11553

Vážení klienti a rodinní príslušníci,

za účelom zjednotenia systému platieb za poskytovanie sociálnych služieb Vás žiadame, aby ste platbu za sociálne služby uhrádzali vždy najneskôr do 15-dňa v mesiaci.
Platba sa naďalej uhrádza mesiac vopred!
Pokiaľ máte zadaný trvalý príkaz v banke k inému dňu, prosíme Vás o zmenu doteraz nastaveného termínu.
Táto zmena je účinná od 01.01.2024.
Prosíme Vás, aby ste zmenu zrealizovali najneskôr do 15.12.2023.


Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
Senior Klub n. o. Púchov